Zawartość KoszykaZamówienieMoje Konto

44,90zł

Stańczyk - Filozoficzne inspiracje
[978837099188]

rozumienia czasu muzycznego

Problematyka czasu muzycznego należy do podstawowych zagadnień badawczych filozofii muzyki. Autor rozprawy podjął kwestie czasu muzycznego w kontekście tradycji filozoficznej, w odniesieniu do monodycznej muzyki wieków średnich oraz wybranych form polifonii, bowiem w muzyce średniowiecznego Zachodu powstały fundamenty zjawisk temporalnych całej muzyki europejskiej. Ukazanie, w czym tkwi istota tego procesu, stanowi dominantę badawczą pracy. […] Dla autora rozprawy czas muzyczny jest obiektywny, a jego percepcja – aktem subiektywnym. Czas muzyczny „nie jest tylko zewnętrznym odmierzającym parametrem, lecz ilościowym i jakościowym aspektem ruchu, dynamiką stawania się.” Autor wykazał się znajomością zagadnień z zakresu filozoficzno-matematycznych koncepcji czasu i umiejętnością zastosowania ich treści do problematyki czasu muzycznego. […] Opierając się na nauce Arystotelesa, dla którego wszelka zmiana jest ruchem, autor dowodzi, że generatorem czasu muzycznego jest kontrast ruchu, a jego organizatorem rytm. Tym samym linearne i wertykalne przebiegi muzyczne włączone zostały do zjawisk kinetycznych.

Autor wyjaśnia wiele kwestii dotyczących czasu muzycznego. Niektóre z przyjętych rozwiązań otwierają pole do dyskusji. Fakt ten podnosi walor poznawczy rozprawy, aktywizując czytelników do zajęcia stanowiska w tak istotnych zagadnieniach, jakimi są temporalne problemy muzyki. Praca wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie muzycznym ostatnich dziesięcioleci.

(z recenzji wydawniczej dr hab. Jagny Dankowskiej, prof. UMFC)Chcesz zamówić? Zadaj pytanie o produkt. Zapytaj o produkt
Kategorie
Koszyk jest pusty
Udostępnij produkt
Share via E-Mail
Share on Facebook Share on Twitter
Wersja mobilna