Opcje

Jasiński - Motety z wawelskiego rękopisu Kk I.15

Jasiński - Motety z wawelskiego rękopisu Kk I.15
[979069313161]

Jasiński - Motety z wawelskiego rękopisu Kk I.15
39,00zł
Przechowywany w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej (AKKK) rękopis muzyczny o sygnaturze Kk I.15 należy do tych staropolskich źródeł, które podano już badaniom muzykologicznym. Pochodzący z XVIII wieku manuskrypt zawiera dziewiętnaście czterogłosowych kompozycji a cappella – osiemnaście motetów i jedną mszę. Ponieważ msza doczekała się dogłębnych studiów analitycznych, przedstawia zarazem kształt zdeformowany i niekompletny, nie włączamy jej do niniejszej edycji. Publikujemy wyłącznie motety, stanowiące repertuarowy trzon rękopisu i wyznaczające jego profil gatunkowy.
Data dodania: 21.10.2020.