Opcje

Elsner - Pieśni

Elsner - Pieśni
[978836563047]

Elsner - Pieśni
130,00zł

Kolejny z tomów wydawanej przez Instytut Sztuki PAN serii Monumenta Musicae in Polonia. Seria E Opera Selecta – Pieśni Józefa Elsnera. Autorką wydania jest Małgorzata Sieradz, która przygotowała edycję materiału muzycznego, wstęp historyczny i komentarze; edycję tekstów pieśni przygotował i komentarzem krytycznym oraz wstępem historycznym opatrzył Tomasz Chachulski.

Twórczość pieśniarska Elsnera znana jest dziś z ponad stu tytułów, w tym z dziewięćdziesięciu kompozycji zachowanych. Stanowi istotną liczebnie i ważną część spuścizny kompozytora zafascynowanego prozodią języka polskiego. Dla różnych celów (umuzykalnienie środowisk mieszczańskich, dydaktyka wokalna na wysokim poziomie) Elsner przygotowywał i często sam wydawał unikatowe zbiory pieśni, stając się jednym z prekursorów gatunku w historii muzyki polskiej.

Na zawartość tomu składa się dziewięćdziesiąt pieśni na różną obsadę wykonawczą (64 na głos z fortepianem, 10 na dwa lub więcej głosów z fortepianem oraz 16 kompozycji a cappella). Większość utworów przygotowana została na podstawie zachowanych do dziś pojedynczych wydań z epoki, w których powstaniu Elsner brał czynny udział (zeszyty serii Wybór pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich, zbiór Muzyka do pieśni wolno-mularskich, publikacje dydaktyczne, takie jak Sześć pieśni należące do przykładów objaśniających pierwszą część Rozprawy o Metryczności i Rytmiczności Języka Polskiego, druki ulotne). Trzynaście pieśni odtworzono na podstawie autografów zachowanych w zbiorach WTM, AGAD, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz i Centralnego Państwowego Archiwum–Muzeum Literatury i Sztuki Ukrainy. Wśród pieśniarskiej spuścizny Elsnera przeważają kompozycje z tekstami polskimi, ponadto jedenaście z zachowanych powstało do poezji w języku niemieckim, pięć – włoskim oraz jedna we francuskim.

Edycja kierowana jest zarówno do muzykologów, jak i muzyków – śpiewaków, pedagogów, chórmistrzów, a także do badaczy kultury literackiej tego okresu, dając przykład nie tak częstej współpracy historyków muzyki i literatury.

Data dodania: 03.02.2020.