Opcje

Bach - St. Matthew Passion (Suzuki, 2SACD)

Bach - St. Matthew Passion (Suzuki, 2SACD)
[BISSACD 2500]

Bach - St. Matthew Passion (Suzuki, 2SACD)
129,90zł
Carolyn Sampson - soprano
Aki Matsui - soprano
Damien Guillon - alto
Clint van der Linde - alto
Makoto Sakurada - tenor
Zachary Wilder - tenor
Christian Immler - bass
Toru Kaku - bass
Benjamin Bruns- Evangelist
Bach Collegium Japan/Masaaki Suzuki
Data dodania: 17.01.2020.