Opcje

VA - Szlakiem karpackich tradycji ludowych

VA - Szlakiem karpackich tradycji ludowych
[978837099184]

VA - Szlakiem karpackich tradycji ludowych
24,00zł
Chcesz zamówić? Zadaj pytanie o produkt.
Zbiór prac pod redakcją Bożeny Lewandowskiej
Zeszyt prac zatytułowany W kręgu tradycyjnej kultury muzycznej zawiera pokłosie paneli dyskusyjnych organizowanych w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, z inicjatywy dr A. Piotrowskiej w ramach działalności Zakładu Antropologii i Teorii Muzyki od 2007 roku. Panele pomyślane zostały jako alternatywna forma dydaktyczna będąca jednocześnie platformą wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin reprezentowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim (etnologia, historia, kulturoznawstwo), służą także jako miejsce prezentacji poglądów zarówno pracowników naukowych jak i doktorantów czy studentów. Tematyka paneli została tak dobrana, by możliwe było przedstawienie wybranych zagadnień z wielorakiej, nie tylko muzykologicznej perspektywy. Chcemy, by studenci poznawali kwestie muzyczne w możliwie szerokim kontekście kulturowym. Liczny udział młodzieży w panelach utwierdził nas w przekonaniu o słuszności tego pomysłu. Zebrane prace, ułożone tematycznie zgodnie z treścią paneli, odzwierciedlają zakres tematyczny zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników biorących w nich udział. Artykuły prezentują wyniki i wnioski z prowadzonych badań, stanowiąc jednocześnie materiał wyjściowy do zajęć ze studentami. Autorzy, których teksty zamieszczono w tomie regularnie publikują (m.in. w "Dialog-Pheniben", "Literatura Ludowa"), poruszając zbliżoną tematykę, pozostające w sferze ich zainteresowań naukowych. Wynikająca z doboru autorów interdyscyplinarność ujęcia problematyki oraz różnorodność podejmowanych tematów, stanowią propozycję metodyczną kierowaną do studentów zgłębiających antropologię muzyki. Mamy nadzieję, że zgromadzone teksty poszerzą ich wiedzę wyniesioną z zajęć i zachęcą do dalszej samodzielnej pracy. Różnorodność proponowanych podczas paneli zagadnień wynika, m.in. ze współudziału w projekcie pracowników następujących Instytutów: Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ (dr Stanisława Trebunia-Staszel, dr Małgorzata Maj), Instytutu Studiów Regionalnych UJ (dr Monika Banaś, mgr Joanna Talewicz-Kwiatkowska, mgr Małgorzata Kołaczek), Instytutu Muzykologii (dr Bożena Lewandowska, dr Anna Piotrowska, dr Dagmara Łopatowska). Nie wszystkie wystąpienia podczas paneli zmieściły się w przedstawianym tomie, ale zostaną uwzględnione w planowanym kolejnym. (Ze Wstępu: Bożena Lewandowska i Anna G. Piotrowska)
Data dodania: 25.07.2016.